Товары

Англійський характер. The English Character

6.01.2010

Національний характер англійців описують по-різному, але більшість коментаторів сходяться на одній рисі, яку вони описують як почуття переваги чи «острівну гордість». Англійський патріотизм заснований на глибокому почутті безпеки. Англійці нарізно могли бути в небезпеці, боятися втратити роботу, почувати себе в чомусь невпевненими чи нещасливими. Але як нація вони були в безпеці протягом сторіч.

Англійці — добре дисциплінований народ, і без перебільшення можна сказати, що в них найкращі манери у світі. Вони усі дуже ввічливі і знають, як тримати ніж чи виделку і як поводитися в суспільстві. Крім того, вони ніколи не бувають грубі. Грубі вислови використовуються вкрай рідко. Вас може вразити той факт, що життя в Англії набагато менш гучне. Англійці також показують дивну згуртованість під час кризи. У них сильно розвинуте почуття суспільного порядку. Видима холодність англійців завжди відзначалася іноземцями. Але вони також визнають, що як тільки ви пізнаєте англійця краще, він відразу виявляється дуже товариським. Характерна для англійців і любов до ігор. Вони люблять грати в усі ігри. Вони грають у футбол і крикет, і ніде ігри не користуються такою популярністю, як в Англії. Але як би по-дитячому вони не поводилися під час ігор, до справи вони ставляться дуже серйозно. Британці також давно відомі як нація любителів тварин.

Практично в кожній родині є свійська тварина, і часто в собаки чи кішки є спеціальний стілець поруч з каміном, особливий корм і особливе місце в серцях своїх хазяїв. Але все це не означає, що англійці відрізняються від інших людей. Вони виявляють такі ж емоції, як і інші: ревнощі, заздрість, радість і щастя — тільки зовнішній їхній прояв зовсім інший. Коли говорять про англійців, мають на увазі всі нації, що живуть у З’єднаному Королівстві, — шотландців, валлійців (уельсців) та ірландців. Розходження між цими націями велике для тих, хто живе у Великобританії, але для іншого світу воно набагато менш помітне.

The national character of the English has been described in different ways, but most commentators agree over one quality, which they describe as a sense of superiority or “insular pride”. English patriotism is based on a deep sense of security. Englishmen as individuals may have been insecure, threatened with the loss of their job, unsure of themselves or unhappy in many ways.

But as a nation they have been secure for centuries. The English are a well-disciplined people and it is probably no exaggeration to say that they have the best manners in the world. They are all polite, they all know how to hold their knife and fork and how to behave in society. Besides they are never rude. Coarse expressions are hardly ever used. You may be struck by the fact that life in Britain is less noisy. The English display a surprising unity in a crisis. They also have a strong sense for public order. The apparent coldness of Englishmen has been almost universally noted by the foreigners. But they also confess that once one gets to know an Englishman better, he turns out to be a very companionable fellow. The typical feature of the English is their love of games.

They love playing all of them. They play football and cricket; games are nowhere so popular as in England. But however childish at their games they are very serious in business. The British have long been famous as a nation of animal-lovers. There is a pet in nearly every family and often the family dog or cat has a special chair near the fire, special food and a special place in the hearts of its owners. All this doesn’t mean that the English differ from other human beings. They certainly feel the same emotions: jealousy, envy, joy and happiness as others — only their external reactions are different. When one speaks of the English, one usually means all the nations living within the borders of the United Kingdom — Scots, Welsh or Irish. The difference between these nations is great enough for everyone who lives in Britain, but for the outside world it is less apparent.

Vocabulary:

 • перебільшення apparent [a'pserant] — явний, очевидний
 • pet [pet] — улюбленець (про тварин)
 • exaggeration [ig,zsed3a'reijan] —
 • character ['kserakta] — характер
 • pride [praid] — гордість
 • superiority [supian'anti] — перевага
 • insular ['msjula] — острівний
 • security [si'kjuarati] — безпека

Questions:

 • What is English patriotism?
 • Are the English different from other human beings?
 • What nation has the best manners in the world?
 • What may you be struck by?
 • What games are very popular in England?

 

Понравилось сочинение » Англійський характер. The English Character, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Англійський характер. The English Character.

  
  Наверх