ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

Рік заснування: 1995. Ректор: Михайло Іванович Маниліч, заслужений працівник народної освіти. Адреса: вул. Сімовича, 21, м. Чернівці, 58000. Викладацький склад: професорів, докторів наук — 11, доцентів, кандидатів наук — 47.
ФАКУЛЬТЕТИ: економічний, юридичний, комп’ютерних систем і технологій. Спеціальності: «Облік і аудит», «Фінанси», «Правознавство», «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Рік заснування: 1944. Рівень підготовки: IV–І. Ректор: Василь Павлович Пішак. Адреса: Театральна площа, 2, м. Чернівці, 58000.

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальність: «Лікувальна справа» (письмово: біологія (профілюючий), хімія, українська мова (диктант); для вітчизняних студентів — 7700 грн., для іноземних студентів — 1700 доларів США, для іноземних студентів з англійською мовою навчання — 2000 доларів США).

Рік заснування: 1944. Рівень підготовки: ІІІ–І. Ректор: Володимир Васильович Прядко, професор. Адреса: вул. Штерна, 1, м. Чернівці, 58000.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (усно), українська мова (диктант); 3000 грн.). Спеціальності: «Фінанси» (спеціалізація: державні фінанси, митна справа, фінанси підприємств, податкова справа, казначейська справа), «Оподаткування».

Рік заснування: 1921. Рівень підготовки: IV. Ректор: Володимир Трохимович Поліщук, доктор філологічних наук, професор. Адреса: бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031.
ФАКУЛЬТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: (українська мова (письмове тестування), профільний предмет або тестування з фаху). Спеціальності: «Соціальна педагогіка» (денна — 4000 грн., заочна — 2400 грн.), «Соціальна робота» (іспити ті самі; тільки денна форма навчання — 4200 грн.), «Мова та література (російська)» (іспити ті самі; денна — 3800 грн., заочна — 2280 грн.).

Самые популярные статьи:

Рік заснування: 1960. Рівень ПІДГОТОВКИ: IV–III. Ректор: Юрій Григорович Лега. Адреса: бул. Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (письмово), українська мова (тестування); 5100 грн.). Спеціальності: «Фінанси», «Облік та аудит».Наверх