ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

Рік заснування: 1944. Рівень підготовки: IV. Ректор: Михайло Валентинович Мію-сов. Адреса: вул. Дітріхсона, 8, м. Одеса, 65029.
ОДЕСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальності: «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Правознавство».

Рік заснування: 1902. Рівень підготовки: IV. Ректор: Богдан Вікторович Єгоров. Адреса: вул. Канатна, 112, м. Одеса, 65039.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Спеціальність: «Автома тизоване управління технологічними процесами» (українська або російська мова (диктант), математика (письмове тестування); 3150 грн.).

Рік заснування: 1930. Рівень підготовки: IV. Ректор: Віталій Степанович Дорофєєв. Адреса: вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029.

Спеціальності: «Архітектура будівель і споруд» (креслення, малюнок, диктант; тільки денна форма навчання — 4500 грн.), «Промислове та цивільне будівництво» (математика (усно), українська мова (диктант); денна — 3480 грн., заочна — 1740 грн.), «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» (денна — 3480 грн., заочна — 1740 грн.), «Міське господарство» (денна — 3580 грн., заочна — 1780 грн.), «Теплогазопостачання і вентиляція» (денна — 3480 грн., заочна — 1780 грн.), «Гідротехнічне будівництво» (те саме), «Автомобільні дороги та аеродроми» (те саме), «Землеупорядкування та кадастр» (тільки денна форма навачання — 3700 грн.), «Водопостачання і водовідведення» (денна — 3330 грн., заочна — 1560 грн.), «Гідромеліорація» (те саме), «Економіка підприємства» (денна — 4050 грн., заочна — 2050 грн.).

Рік заснування: 1941. Рівень підготовки: IV– III. Ректор: Олександр Михайлович Лебе-денко. Адреса: вул. Рєпіна, 12, м. Ізмаїл, 68610.
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ. Спеціальності: «Трудове навчання, основи економіки» (заочна: математика (тестування), українська мова (диктант)), «Трудове навчання, основи інформатики», (іспити ті самі), «Економіка та підприємства» (іспити ті самі), «Трудове навчання, основи інформатики та економіки» (іспити ті самі), «Інформатика» (іспити ті самі), «Туризм» (іспити ті самі).

Самые популярные статьи:

Рік заснування: 1920. Рівень підготовки: IV Ректор: Георгій Федорович Романовсь-кий. Адреса: пр. Героїв Сталінграда, 9, м. Миколаїв, 54025.

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ.
Спеціальності: «Інформаційні управляючі системи і технології» (математика, українська мова (диктант); тільки денна форма навчання — 2100 грн./сем.), «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (іспити ті самі; денна — 2100 грн./сем., заочна — 1500 грн./сем.), «Технологія та устаткування зварювання» (математика, фізика, українська мова; денна — 1500 грн./сем., заочна — 1250 грн./сем.), «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» (те саме; тільки денна форма навчання), «Кораблі та океанотехніка» (іспити ті самі; денна — 1500 грн./сем., заочна — 1250 грн./сем.), «Конструювання та виготовлення виробів з композиційних матеріалів» (те саме; тільки денна форма навчання), «Управління проектами» (іспити ті самі; тільки денна форма навчання — 1800 грн./сем.).Наверх