ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

Цікава стаття, що інформує про нові форми іспитів та рекомендує, як краще підготуватися до них. Може бути сприйнята як така, що має рекламний характер, бо містить матеріал про конкретну продукцію, представлену на ринку. Випускники-вступники — учні 11 класів, які у 2011 році поставили собі за мету скласти іспити, отримати атестат зрілості та вступити до ВНЗ. Сертифікат — документ Міністерства освіти і науки України, що фіксує результати зовнішнього сертифікаційного тестування.

Тест — сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певної властивості передбачає проведення тестування з певного предмета одночасно по всій країні, без перерви, у формі письмового тестування, з дотриманням однакових вимог і умов для всіх його учасників. Тестове завдання — це найменша одиниця тесту. Тест включає не менше, ніж півсотні запитань, які називаються тестовими завданнями. З кожного предмета їх кількість різна. До тесту входять переважно закриті тестові завдання з відповідями на вибір. Імовірність вгадати правильну відповідь навмання теоретично складає приблизно 20%.

Згідно з планами заходів щодо запровадження в Україні системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників середніх загальноосвітніх Зовнішнє оцінювання — оцінювання освіти випускників незалежною установою, не пов’язаною зі школами, ВНЗ чи іншими навчальними закладами. Основний інструмент зовнішнього оцінювання — незалежне тестування закладів, у 2010 р. обов’язковим випробування є для школярів міста Києва, Харківської, Львівської областей та окремих адміністративних одиниць (відповідно до квоти) Автономної Республіки Крим (Наказ МОН України № 701 від 13.10.2009 р.). У решті областей України зовнішнє оцінювання складатимуть за бажанням, причому кількість бажаючих також обмежена квотою.

Поза конкурсом при одержанні вступних оцінок не нижче середнього рівня (4 — 12 балів за 12-бальною шкалою оцінювання знань) зараховуються:

  • -          особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
  • -          діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
  • -          інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  • -          особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • -          діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
  • -          діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Самые популярные статьи:

У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть установлюватись особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у навчанні:Наверх