Творчі шкільні твори з української літератури 10 класс

Що ми маємо на увазі, коли кажемо: «У цієї людини лірична душа»? Напевно, що така людина співчутлива, здатна глибоко відчувати красу, перейматися чужим горем і щастям, як своїм власним. Такі риси властиві натурам витонченим, інтелігентним. Отже, ліричність — це гарна риса, яку треба виховувати й розвивати в собі. Зустріч з поезією Лесі Українки й допомагає нам у цьому.

Оповідання «Дорогою цілою» (інколи його називають повістю) було написане напередодні першої російської революції (1901 p.), коли почався масовий робітничий і селянський рух. Цього ж року з’явилася «Пісня про Буревісника» М. Горького з її крилатим закликом «Хай ще дужче вдарить буря». М. Коцюбинський, як і всі передові люди Росії, чекав революційної бурі, вважав за свій обов’язок підготувати народ до революції.

Здавна в народі цінувалися й прославлялися дівоча чесність, гідність, порядність. Але чи можна поставити знак рівняння між незайманістю та гідністю й честю? Українські митці подають цікаву трансформацію цього питання, в художньо переконливих образах показують усю складність і неоднозначність життєвих ситуацій.

І.П. Котляревський по праву названий першим класиком нової української літератури, За словами І. Франка, тільки від часу Котляревського українське письменство «приймає характер новочасної літератури, стає чимраз ближче до реального життя, чимраз відповідніше до його потреб».
У його п’єсі «Наталка Полтавка» народна тема і народна мова стають основою нової української літератури. Здавна пісня в Україні була святинею, основою життя народного, В ній відбивалась історія народу, його традиції і звичаї, його нахили і моральні цінності. Тому і не дивно, що пісня була героєм багатьох літературних творів. Не обминула ця доля і «Наталку-Полтавку»
У цьому творі співають майже всі, Співає Наталка (буквально в. першій дії), співає Возний, співає Виборний, співає Тепилиха, співають Микола і Петро.

Самые популярные статьи:

Здобувши освіту, Рафалович стає адвокатом у глухому провінційному місті, в якому «у однім кінці чхнеш, у другім чути». Юнак вважав своїм обов’язком віддати всі сили боротьбі за кращу долю свого поневоленого народу. Як і Франко, «вихований, вигодуваний хлібом, працею і потом сього народу, він повинен своєю працею, своєю інтелігенцією відплатитися йому». Віддаючись служінню своєму народові, він розгортає програму захисту селян від експлуататорів, викриває злочини шляхти і інших хижаків. Рафалович у скорому часі Виявив себе талановитим адвокатом і невтомним захисником селянства.


5 из 1512345678910

Наверх