Творчі шкільні твори з української літератури 10 класс

Пpогpесивні ідеї видатного мислителя-письменника співзвучні з пpагненнями  наpоду  й  у  наш  час.  Це  захист  інтеpесів  і пpав людини-тpудівника,  заклик  до  миpу  й  бpатеpства  між  людьми  й наpодами, звеличення пpаці  як  запоpуки  щастя  кожного  члена суспільства, осуд гонитви  за  багатством,  пpагнення  нажитися будь-якими засобами. За  250  pоків, що відділяють нас від часу, коли жив і твоpив Г.Сковоpода,  багато  письменників  забуто  масовим читачем, і їхні твоpи  становлять  інтеpес  лише для літеpатуpознавців. А твоpчість Сковоpоди, який у ті лихі часи підніс свій могутній голос на захист пpавди  і  добpа,  нещадно  тавpував  зло  в  усіх його pізновидах, знаходить свого читача й сьогодні.

Відсутність авторської симпатії до образу Воздвиженського відчувається уже в його портреті. Він один «вищий від усіх цілою головою» був «поводатарем» тульських студентів — «…великий, як обеліск», рум’яний, його «повні щоки були здорові якось по-сільському». Він мав «жилаві руки, кремезні плечі й шию і скидався на крамаря-коробейника». Портрет виписаний індивідуалізовано, в дусі натуральної школи. Автор неначе підкреслюючи на фоні його фізичної мочі духовну неміч, не подає широкого і розлогого портрета героя, як робить це з Дашковичем.

Особливість розкриття цієї теми у романі «Маруся Чурай» полягає в тому, що увесь твір сповнений теплоти патріотизму. Образ України постає через характери героїв, їхнє ставлення до своєї історії, до інших людей. Найяскравіше виписаний образ Марусі Чурай. Історія життя цієї дівчини, пісні якої співала уся Україна, висвітлює багато важливого для розуміння характеру українського народу, його ментальності. Образ Марусі — це образ порядної людини, вихованої на кращих традиціях народної моралі. Багато хорошого узяла вона від батьків. Гордій Чурай був людиною доброю і люблячою у сім’ї, але твердою і непокірливою з ворогом. Взаємоповага і любов батьків стали взірцем родинного щастя, високого кохання для Марусі. Вона мріяла, що колись і в неї буде таке чисте кохання. Характер дівчини є привабливим саме тому, що уособлює найкращі риси народу, дочкою якого вона була. Зі спогадів Марусі ми дізнаємося про деталі побуту і звичаїв козацтва, міщан Полтави та багатьох інших людей. Прекрасний чарівний світ поетичного свята Івана Купала згадує дівчина:

Видатний український прозаїк межи двох століть, М. Коцюбинський оновив українську художню прозу і темами, і жанрами, і художніми засобами. Бажання «вийти поза тісні межі тогочасного літературного напрямку» М. Коцюбинський реалізував у високохудожніх психологічних новелах, що стали окрасою не тільки української, а й світової літератури.
Зображуючи життя українського народу в різних його виявах, представляючи свою епоху і своє покоління у найхарактерніших вимірах — суспільно-політичному, морально-етичному й естетичному, — письменник вірив, що «мури темноти» розваляться, і на світі запанують правда і краса.

Самые популярные статьи:

Багатогранна діяльність П. Куліша нерозривно пов’язана з вивченням світогляду в цілому і характеру українського народу зокрема. Саме в цьому він убачав життєдайні джерела самобутності художньої творчості. У своїх філософських роздумах, статтях, оглядах, рецензіях, і, звичайно, творах письменник досить часто ставить у центр уваги саме проблему національного характеру, менталітету, питання про народні джерела його формування і становлення.


7 из 153456789101112

Наверх