Товары

Творчі шкільні твори з української літератури 11 класс

Кожна людина народжується на цей світ для щасливого життя. Але чи кожен знаходить це таке нетривке, оманливе, загадкове щастя? Бо для одних воно вимірюється кількістю золота, грошей, межами влади, для інших воно у славі, для когось – у мудрості та знаннях. Чий вибір вважати правильним?

Людина — творіння не лише природи, а й суспільства, в якому живе. Отже, оточуюче середовище має великий вплив на формування характеру, поведінку і вчинки людей. Ольга Кобилянська у своїй повісті «Людина» майстерно схарактеризувала інтелігенцію середнього достатку глухого провінційного містечка. Перш за все, це родина головної героїні Олени.

В укpаїнській літеpатуpі до Шевченка обpаз наpодного співця ствоpили М.Маpкевич, А.Метлинський, Л.Боpовиковський, Є.Гpебінка. Таpас Шевченко, безумовно, знав ці твоpи. Але він дає новий, не подібний до ствоpених його попеpедниками, обpаз співця. Адже Метлинський (“Смеpть бандуpиста”) говоpить пpо співця, який гине, і пpо мову, яка не має майбутнього, бандуpист у Боpовиковського (“Бандуpист”) співає пpо минулі походи як пpо здобичницькі. Пpо минуле йдеться і в поезії “Укpаинский баpд” Є.Гpебінки.
Шевченківський обpаз наpодного співця пpийшов до нас обpазом стаpого кобзаpя Пеpебенді, “стаpого та химеpного”, що сів у шиpокому безкpайому степу та й заспівав пісню. І полинула вона понад Дніпpом на всю Укpаїну. Віpш “Пеpебендя” є єдиним твоpом Шевченка, повністю пpисвяченим обpазу наpодного співця, хоч цей обpаз часто зустpічається в багатьох його твоpах пеpшого пеpіоду твоpчості.

Життєвий і творчий шлях Пантелеймона Куліша — це подвижницька діяльність в ім’я збереження і розвитку національної самосвідомості рідного народу, його духовного поступу, освоєння ним літературно-мистецьких, культурно-освітніх та наукових надбань світової цивілізації, невпинний пошук правди. Лейтмотивом творчості П. Куліша було прагнення зберегти національне обличчя українського народу, мову, культуру, звичаї і традиції, закласти основи національної самобутності, української літератури і водночас європеїзувати українців.

Самые популярные статьи:

Найбільше почуття, що є в серці людини,— кохання. Коли воно зароджується, то і світ здається прекраснішим, і небо блакитнішим, і люди привітнішими. Воно може змінити людину, зробити її щасливою.

Кохання приходить нежданно. Може, і возного Тетерваковського воно застало зненацька, коли він вперше побачив Наталку. Возний сам зізнається: «Так знай же, що я тебе давно уже полюбив, як тільки ви перейшли жити у наше село». Він щиро любить дівчину, бо і в пісні, і в розмові з Наталкою кілька разів признається: «Люблю тебе до безконечності». Могли це бути і пусті слова, та наміри возного тоді не були б такі серйозні. Тетерваковський прямо говорить: «Я тобі коротенько скажу: я тебе люблю і женитись на тобі хочу». Він наївно передає виборному свою розмову з Наталкою, просить, щоб Макогоненко став посередником між ним і дівчиною. Навіть обіцяє: «Єжелі виіграєш любов ко мні Наталки і убідиш її доводами сильними довести її до брачного моєго ложа на законном основанії, то не пожалію нічого для тебе». Це свідчить, що возний закохався по-справжньому, щиро, бо наважився переступити звичаї свого кола, узяти за дружину бідну селянку.


5 из 1212345678910

Наверх