Товары

Cinema in Our Life кіно в нашому житті

24.01.2010

Кіно дійсно є мистецтвом нашого часу. Сьогодні це найбільша естетична й освітня сила у світі. Відкриття фотографії в 1828 році відіграло величезну роль у розвитку кіно. 1895- й став роком, коли з’явилося кіно. Після винаходу кінематографа братами Люм’єр кіно значно поширилося в усьому світі.

Перші кінотеатри з’явилися в 1904 році. А в 1907 році для написання сценаріїв стали використовувати літературні твори. Дотепер різні телевізійні версії романів і розповідей відомих письменників дуже популярні. Кіно — впливова сила в сучасному житті. Воно також використовується з освітньою метою. Відеокурси корисні при вивченні географії, іноземних мов і багатьох інших предметів. За допомогою їх можна також краще пізнати навколишній світ. За допомогою документальних і наукових фільмів можна одержати багато інформації про навколишній світ.

Телевізійні новини допомагають довідатися про те, що відбувається у світі щодня. Вони також привертають увагу людей до різних важливих проблем, таких як голод, землетруси, забруднення води й інше. Кіно також є засобом розваги. Після робочого дня можна розслабитися і відпочити, подивившись гарний фільм. У наші дні люди просто не можуть уявити своє життя без такого виду мистецтва, як кіно.

The movies are truly an art of our time. It is the greatest aesthetic and educational force in the world today. The invention of the photography in 1828 played a very important role in the development of the cinema. 1895 became the year when the cinema was born. After the brothers Lumier had invented the cinematography, the cinema widely spread all over the world. The first movie theatres appeared in 1904. And in 1907 the literature works started to be widely used for the movie scripts. Now different movie versions of novels and stories of famous writers are still very popular. The movies are a powerful force in contemporary life. Cinema is also used for educational purposes. Video classes are useful when studying geography, foreign languages and many other subjects. They are also the means of getting acquainted with the world. With the help of documentary and science films one can get much information about the world around.

The news on TV helps to know what happens in the world each day. It also helps to attract the attention of people to different important problems, such as hunger, earthquakes, water pollution and so The cinema is also the means of entertainment. After a working day one can relax watching some good movie. Nowadays people can’t just imagine their life without the art of cinema.

Vocabulary:

 • truly ['tru:li] — дійсно, справді         
 • force [fo:s] — сила
 • movies ['mu:viz] — кіно         
 • to invent [m'vent] — винаходити
 • aesthetic [i:s'0etik] — естетичний    
 • purpose [p3:pas] — мета

Questions:

 • What kinds of films do you know?
 • Do you like foreign films dubbed in mother tongue?
 • What is the difference between a play and a film?
 • Who invented the cinematography and when?
 • When did the first movie theatres appear?

Понравилось сочинение » Cinema in Our Life кіно в нашому житті, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Cinema in Our Life кіно в нашому житті.

  
  Наверх