ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

1.06.2010

Рік заснування: 1977. Рівень підготовки: IV— III. Ректор: Наталія Іванівна Редіна. Адреса: вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083.

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (матема тика (тестування), українська мова (диктант); 4685 грн.). Спеціальність: «Фінанси».

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (диктант)). Спеціальності: «Економіка підприємства» (4300 грн.), «Управління персоналом та економіка праці» (4000 грн.).

ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (письмово з тестовими завданнями), українська мова (диктант)). Спеціальності: «Економіка підприємства» (2000 грн.), «Управління персоналом та економіка праці» (2000 грн.), «Фінанси» (2061 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: (ком плексний письмовий іспит: математика, українська мова; 1830 грн.). Спеціальність: «Фінанси».

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗІВСЬ-КОЇ ПІДГОТОВКИ: навчання один місяць (математика, українська мова; 285 грн.), навчання шість місяців (математика, українська мова, іноземна мова, інформатика; 1070 грн.), навчання вісім місяців (математика, українська мова; 790 грн.).

Приймальна комісія: (0562) 23-00-68.
Рівень підготовки: IV.
Кількість студентів: 6550. Форма власності: державна. Кількість викладачів: 505. Викладацький склад: професорів, докторів наук — 59, доцентів, кандидатів наук — 198.

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ «Агрономія» біологія, хімія
«Технологія зберігання і переробки зерна» «Садово-паркове господарство»

БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Фізична реабілітація» загальна фізична підготовка, біологія, хімія, українська мова
«Фізичне виховання» спеціальність, українська мова, біологія

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ТРЕНЕРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Олімпійський та професійний спорт» спеціальність, українська мова, біологія 2400

ЕКОЛОГОМЕЛІОРАТИВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Гідромеліорація» математика (усно, диктант) 2300
«Екологія та охорона навколишнього середовища»25/5

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ
математика, біологія (усно, диктант)
«Маркетинг»
«Менеджмент організацій»

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«Механізація сільського господарства» математика (усно, диктант) 2500

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Стаціонар: за державним замовленням і за контрактом документи приймаються до 15 липня, початок вступних іспитів 16 липня. Заочна форма навчання: за державним замовленням і за контрактом документи приймаються до 13 липня, початок вступних іспитів 14 липня. До послуг студентів: військова кафедра на контрактній основі; гуртожиток, вартість проживання — 40 грн./міс.

Пільги при вступі: згідно з нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України; особи, що вступають за спеціальностями «Фізичне виховання», «Олімпійський та професійний спорт», нагороджені після закінчення середньої школи золотою (срібною) медаллю, та ті, що закінчили вищий навчальний заклад I—II рівня акредитації або професійновиховні навчальні заклади (на базі 9 класів) з дипломом з відзнакою, складають іспит зі спеціальності; при одержанні 12—10 балів за 12-бальною шкалою звільняються від решти іспитів і зараховуються до інституту; заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту звільняються від вступних випробувань зі спеціальності, крім нормативу з плавання; при одержанні заліку з плавання цим особам зі спеціальності виставляється оцінка 12.

Приймальна комісія: (0562) 46-64-22.

Стаціонар: за державним замовленням і за контрактом документи приймаються до 15 липня, початок вступних іспитів 17 липня. Заочна форма навчання: за державним замовленням і за контрактом документи приймаються до 31 січня, початок вступних іспитів 1 лютого. Довузівська підготовка: (0562) 46-54-67. До послуг студентів: гуртожиток, вартість проживання — 36 грн./міс. Пільги при вступі: згідно з чинним законодавством України.

E-mail: [email protected]

Приймальна комісія: (0562) 46-31-86.

Понравилось сочинение » ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ, тогда жми кнопку

  • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ.

    
    Наверх