Товары

Lviv. Львів

23.02.2010

Львів є обласним центром, одним із найбільших, найдавніших і найкрасивіших міст України. Цей адміністративний центр західної України розташований у мальовничому передгір’ї Карпатських гір, що утворили природний бар’єр між Дністром і Південним Бугом.

Стару частину міста було засновано у Високому Замку в середині ХІІІ ст. (1256 р.). Львів є старовинним містом, перші згадки про нього знаходимо в Галицько-Волинському літописі за 1256 рік. Засновником Львова є князь Данило Галицький, який був видатною людиною свого часу. Він збудував місто-фортецю і назвав його на честь свого сина Лева. Данило Галицький воював із ворогами Русі. Його ім’я стоїть на одному щаблі з іменами Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого та Олександра Невського. Він зробив усе можливе, щоб об’єднати Русь у боротьбі проти монголів і татар. Цьому князю вдалося довести всьому світові, що можна успішно протистояти татаро-монгольському нашестю. Місто відігравало важливу роль у захисті західних кордонів Київської Русі. Понад п’ять століть західноукраїнські землі разом зі Львовом перебували під владою Польщі, а потім Австро-Угорщини. Завдяки своєму вигідному розташуванню на одному з найпопулярніших шляхів з Балтики до Чорного моря, Львів швидко став важливим комерційним центром і ласим шматком для чужоземних загарбників. За свою довгу історію місто пережило 40 пожеж і 30 війн.

1648 року військо Б. Хмельницького, котрий разом із М. Кривоносом був ватажком українського національного визвольного руху, звільнив Львів від польського панування. Польські пани не змогли знищити українську культуру, й багатьом мешканцям міста вдалося зберегти рідну мову. Львів є містом багатовікових культурних традицій. Низка відомих письменників, художників, культурних і громадських діячів, таких, як М. Шашке-вич, І. Франко, С. Тюдор, жила та працювала у місті. Нині Львів є великим промисловим, науковим і культурним центром України. У багатьох країнах світу добре відомі товари з маркою львівських підприємств. Дуже популярними є телевізори, вантажівки, сільськогосподарські  комбайни та автобуси місцевого виробництва. Львів і досі пишається своїми досвідченими броварями, кондитерами та склодувами. Сучасний Львів є потужним інтелектуальним центром Західної України. Тут працює близько 40 науково-дослідних інститутів, університет, 11 вищих навчальних закладів і 26 середніх спеціальних училищ.

Львів також є і культурним осередком. Тут є багато театрів, кінотеатрів і музеїв. Туристи з багатьох країн приїздять до нашого міста, щоб подивитися визначні місця. Серед них варто назвати Високий Замок, площу Ринок, Бойківську каплицю, численні собори та пам’ятник Міцкевичу. Львівські музеї є справжнім скарбом! Ви можете знайти безліч ціка-винок у місцевому історичному музеї, присвяченому національній боротьбі українського народу за соціальну рівність і національну незалежність, а також у музеї Івана Франка, котрий знайомить відвідувачів із життям і творчим шляхом цього письменника. Львівська картинна галерея є однією з найкращих в Україні. Там зібрано шедеври, що належать пензлю Рубенса, Тиціана, Гойї та багатьох вітчизняних і російських митців.

У Львові є багато чудових парків і садів. Стрийський парк є найкращим не тільки у Львові, але й у Європі. Стародавня площа Ринок (серце Львова) зі своїми будівлями XVI—XVIII ст. збереглась і нині. Найцікавішими з них є Чорна Кам’яниця (будинок XVI ст., збудований із чорних камінних брил), ренесансний палац (XVI ст.) і ратуша. Церква св. Миколи, збудована 1292 р., і Вірменський собор, найстарішу кам’яну частину якого було збудовано 1363–1370 рр., є надзвичайно цікавими пам’ятками середньовічної архітектури.

Lviv is a regional centre in Ukraine, one of its largest, oldest, and most beautiful cities. This administrative centre of the western region of Ukraine is situated in the picturesque foothills of the Carpathian Mountains that form a natural division between the Bug and the Dniester Rivers. The old part of the city was founded at the High Castle in the middle of the 13th century (1256). Lviv is an ancient town. We find the earliest records of its existence in the Galitsk-Volynsky chronicle of 1256. It was founded by Danilo Galytsky, an outstanding figure of ancient Rus. Danilo Galitsky, built the castle-fortress and named the city after his son Leo. Danilo Galitskiy struggled with the Rus enemies. His name stands as high as the names of Yaroslav Mudriy, Volodimir Monomah, and Olex-andr Nevskiy. He did his best to unite The Kiyiv Rus in the struggle with Mongolian and Tatar tribes. He showed the whole world the possibility of successful struggle against oppressors. The city played a great role in defending the western borders.

For more than five centuries the Western Ukrainian region including ancient Lviv, remained under Polish and Austro-Hun-garian rule. Thanks to its favorable position on one of the busiest trade routes connecting the Baltic and the Black Seas, Lviv soon became an important commercial centre, a tempting prize for foreign invaders. In its long history it has survived forty fires and thirty wars. In 1648 the troops of B. Khmelnitsky who led the liberation movement of Ukrainian people, together with Maxim Krivonis, liberated the city. The Polish nobility was unable to destroy the national culture of the Ukrainian people and a lot of the people remained true to their native language. Lviv is a city of longstanding cultural traditions. Many famous writers, artists and public, and political figures such as M. Shash-kevich, I. Franko, S. Tudor lived and worked there at different times. Lviv has now become a big industrial, scientific and cultural centre of Ukraine. Goods bearing the trademark of Lviv enterprises are well known in many countries of the world. Very popular are the local television sets, automatic loaders, agricultural machines and buses. Lviv is still proud of its skillful brewers, confectioners, and glass blowers.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » Lviv. Львів , тогда жми кнопку

  • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: Lviv. Львів.

    
    Наверх