Товары

МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ІСПИТУ ЗОВНІШНЬОГО ТЕСТУВАННЯ

31.05.2010

Зошит із завданнями, які пропонуються учасникам, складається з двох частин. Перша містить екзаменаційний тест, який складається з 60 тестових завдань кількох типів (завдань з вибірковими відповідями, у яких необхідно вибрати одну чи кілька правильних відповідей, та завдань на утворення логічних пар). Виконання завдань першої частини дає підстави визначити рівень засвоєння знань, що забезпечують мовну компетенцію кожного, хто проходить тестування.

Пропонуємо Вашій увазі зразки тестових завдань з однією правильною відповіддю:

1.         Позначте рядок, у якому всі слова мають наголос на останньому складі: А якби, супник, сходовий, течія Б тесляр, темно, тезко, черствий В тісний, складник, вгору, фарфор Г мигцем, полудень, тонкий, маляр Правильна відповідь: А.

2.         Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ:

 • А (г,ґ)лей, (г,ґ)авеня, (г,ґ)уляш, (г,ґ)улька
 • Б (г,ґ)азда, (г,ґ)рати, (г,ґ)удзик, (г,ґ)едзь
 • В (г,ґ)учно, (г,ґ)ніт (г,ґ)валт, (г,ґ)ратчастий
 • Г (г,ґ)винт, (г,ґ)рунтівка, (г,ґ)нотовий, (г,ґ)равер
 • Правильна відповідь: Б.

•          Коментар. Слова гуляш, гучно, гвинт, гравер пишуться з літерою г.

3.         Позначте рядок, у якому в усіх словах при зміні можливі чергування голосних

звуків: А досвід, дрімота, стіл, дріб Б жінка, болото, кіл, розкіш В вітер, гора, мороз, мереживо Г височина, синок, ріг, відхід Правильна відповідь: Б. Коментар. Пригадаємо, що чергування голосних в українській мові відбуваються у відкритих та закритих складах та після шиплячих. Наприклад: робота — робіт, село — сіл, віз — воза, шостий — шести — шість. У словах досвід, дрімота, мороз, мере живо, височина чергування при словозміні та словотворенні не відбувається. Зверніть увагу на те, що в словах вітер, синок голосні чергуються з фонемним нулем або нулем

звука, тобто випадають.

4.         Позначте рядок, у якому в усіх словах зміна місця наголосу змінює значення слова:

А дорога, зав’язь, затримка, переношу Б зачин, графа, здогадка, різки В лінійка, лупа, обід, щілинка Г пора, запал, заняття, деревина Правильна відповідь: Г. Коментар. Дане завдання перевіряє знання випускниками такого явища в українській мові, як омонімія (йдеться про такий різновид омонімів як омографи — слова, які пишуться однаково, але відрізняються звучанням та значенням). Пора — різновид житла; пора — пристрій для замикання дверей. Запал — збудження, азарт; запал — ви буховий пристрій і т. ін. Заняття — навчання, справа тощо; заняття — дія, що означає

займання: заняття посади, позиції тощо. Деревина — одне дерево; деревина — матеріал.

5.         Позначте рядок, у якому всі іменники належать до чоловічого роду:

А папороть, полин, корч, денді Б дріб, біль, путь, розкіш В кір, собака, тюль, какаду Г мозоль, рояль, Сибір, роль Правильна відповідь: В. Коментар. Саме в зазначеному рядку всі іменники належать до чоловічого роду. Є такі іменники і в інших рядках: полин, корч, денді, дріб, біль, мозоль, рояль, Сибір. Іменники папороть, путь, розкіш, роль — жіночого роду.

6.         Позначте односкладне узагальнено-особове речення: А Мрію побувати в різних країнах світу, особливо в Азії. Б На сонячній галявині нам дозволили зупинитися. В Громадяни, не залишайте дітей без нагляду. Г Варто, мабуть, врахувати всі обставини справи. Правильна відповідь: В. Коментар. Нагадаємо, що узагальнено-особовим називається речення, у якого присудок виражений дієсловом у формі 2-ої особи однини або множини дійсного та наказового способів; до узагальнено-особових речень також відносять прислів’я. До кладніше про односкладні речення читайте в «Додатку 1» Зверніть увагу! Звертання не є членом речення.

7.         Виберіть речення, яке відповідає поданій характеристиці: складнопідрядне речення

з підрядним допустовим:

 • А Здоровенний дуб розлягся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним (М. Коцюбинський).
 • Б Дарма що вони цілими днями були вкупі, але перед самим сном їм теж хотілося поговорити (О. Гончар).
 • В Душа його була жорном накарбованим, жорном невпинним, що меле разом з добірним зерном кукіль і вівсюг життя (В. Підмогильний).
 • Г І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину! (О.Теліга).
 • Правильна відповідь: Б.

Завдання, у яких слід визначити всі правильні відповіді, дуже схожі на ті, про які йшлося вище, вони складаються з інструкції та шести-семи варіантів відповідей, із яких потрібно вибрати всі правильні. Наприклад:

 • Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:
 • А в..язи, торф..яний, Аляб..єв, черв..як
 • Б об..ява, В..ячеслав, черв..як, двох..ярусний
 • В мавп..ячий, пів..Європи, під..яремний, роз..їзд
 • Г пів..яблука, Усол..єв, рум..яний, кур..єр
 • Ґ міжгір..я, Мурав..ов, моркв..яний, з..ясувати
 • Д дев..яносто, арф..яр, Лук..янівка, дит..ясла
 • Правильна відповідь: Б, Д.

 Позначте рядок, у якому особові форми дієслів подано правильно:

 • А озброюється, їдемо, кричиш, стелеш
 • Б ворушиться, бачать, клеють, сходиш
 • В приїдемо, гаптуєте, ворожиш, сидять
 • Г побіжите, розгорнеш, витнемо, умієш
 • Ґ читаєте, шепчеш, пищиш, напружемо
 • Д розсердишся, зваримо, мусять, вискочать
 • Е подзвоните, дасиш, сплять, розповідять
 • Правильна відповідь: А, В, Г, Д, Е.

Коментар. Дієслова І дієвідміни мають в особових закінченнях -е (-є), а в 3-й

особі множини          уть (-ють), тоді як ІІ дієвідміни відповідно -и (-ї) та -ать (-ять), тому

правильно буде: клеять (Б), напружимо (Ґ). Зверніть увагу! форма розповідять існує.

Такі завдання мають і інший формат (об’єднуються у кластир). Ці тестові завдання, як правило, складаються з невеликого тексту, двох-чотирьох завдань, що його стосуються, і таблиці, у якій потрібно позначити правильні відповіді (їх може бути одна або кілька).

Наприклад:

Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання: (1) Як ми з батьком і дідом рятували людей, корів і коней, про це можна написати цілу книгу. (2) Це був мій дошкільний героїзм, за який мене тепер, напевно, послали б до Артека. (3) Тоді Артеків ще не знали. (4) Давно це діялось. (5) Забув якого року, навесні, напередодні Пасхи, повідь случилась така, якої ніхто, ані дід наш, ні дідова баба не знали. (6) Вода прибувала з дивовижною швидкістю. (7) В один день затопило ліси, сінокоси, городи. (8) Стало смеркати, розгулялася буря. (9) Ревом ревло над Десною всю ніч. (О. Довженко)

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ІСПИТУ ЗОВНІШНЬОГО ТЕСТУВАННЯ , тогда жми кнопку

 • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОГО ІСПИТУ ЗОВНІШНЬОГО ТЕСТУВАННЯ.

  
  Наверх