Товары

Твір з англіської мови The School Library

20.01.2010

Я люблю читати цікаві книги. У мене вдома багато книг, але, незважаючи на це, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку читати книги там чи брати їх із собою, щоб читати вдома. У нашій школі є велика і багата бібліотека. Вона на першому поверсі. Бібліотека повністю укомплектована літературою, необхідною для роботи з різних предметів.

Там є книги з мистецтва, фізики, математики, а також є багато книг українських, російських та іноземних письменників, таких, як: Пушкін, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Лондон, Бернс та ін. Багато книг сучасних письменників. Ці книги розповідають нам про найважливіші життєві проблеми й вчать, як їх вирішувати. У нашій бібліотеці є багато журналів і газет. Ми часто використовуємо їх, готуючись до доповідей і дискусій. Іноді ми можемо прийти у бібліотеку і читати їх тільки для розваги. Адже вони завжди містять дуже цікаві і корисні статті. У нашій бібліотеці є стенд, що ілюструє найголовніші політичні події в нашій та інших країн, статті про відомих людей і цікаві історії. На іншому стенді — виставка нових книг. Наш бібліотекар завжди готовий допомогти нам вибрати необхідну книгу. Іноді в нас у бібліотеці проходять літературні диспути. Наш бібліотекар часто запрошує поетів, журналістів і інших цікавих людей для зустрічі з нами. Учні нашої школи дуже люблять бібліотеку і відвідують її з величезним задоволенням.

I like to read interesting books. I have a lot of books at home, but nevertheless I go to the library.

I go to the library to read books there or to take them out to read at home. Our school has a big and rich library. It is on the first floor. The library is full of publications necessary for work at different subjects. There are books on art, physics, mathematics and also a lot of books by Ukrainian, Russian and foreign writers, such as: Pushkin, Lermontov, Tolstoi, Dickens, London, Burns and others. There are lot of books by modern writers. These books tell us about the most important problems of life and teach how to solve them. There are lots of magazines and newspapers in our library. We often use them preparing for the reports or the discussions. Sometimes we can come to the library and read them just for fun. Because they always contain very interesting and useful articles. There is a stand in our library which illustrates the most important political events in our and other countries, articles about famous people and funny stories. There is another stand that is the exposition of new books. Our librarian is always ready to help us to choose a necessary book. Sometimes we have literary disputes in our library. Our librarian often invites poets, journalists and other interesting people to meet with us. The pupils of our school like the library very much and go there with great pleasure.

 Vocabulary:

 • publications [,pAbh'keiJnz] — література
 • necessary ['nesasan] — потрібний,
 • необхідний modern ['rrrodn] — сучасний
 • to solve [SDIV] — вирішувати
 • magazine [,msega'zi:n] — журнал
 • report [n'po:t] — доповідь
 • to contain [kan'tem] — містити
 • stand [stsend] — стенд, етажерка
 • to illustrate ['llastreit] —
 • ілюструвати exposition [,ekspa'zijn] — виставка
 • dispute [di'spju:t] — диспут, обговорення

 Questions:

 • Why do you often go to the school library?
 • What kind of literature books does the school library contain?
 • What do we use for reports?
 • What do the stands show?
 • What does the librarian do?

Понравилось сочинение » Твір з англіської мови The School Library, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Твір з англіської мови The School Library.

  
  Наверх