Товары

Music in Ukraine

25.01.2010

Протягом століть український народ створював пісенну творчість. Фольклорні традиції зберегли до наших днів оригінальні ритуальні пісні, танці й ігри. Українська фольклорна вокальна спадщина пишається ліричними, гумористичними, патріотичними, застільними і дитячими піснями та романсами.  Кобза, бандура, сопілка та інші стали національними музичними інструментами.

Зараз в Україні є шість оперних театрів, три театри оперети, 10 філармоній, п’ять вищих музичних шкіл. Серед українських професійних виконавців є переможці багатьох міжнародних конкурсів. Говорячи про українських композиторів, варто згадати Стравінсько-го, Шимановського, Прокоф’єва й інших, котрі народилися в Україні. Найвизначнішою фігурою українського музичного відродження був Микола Лисенко, піаніст, композитор, диригент і фольклорист. Серед його опер такі знамениті, як «Тарас Бульба» і «Наталка Полтавка». Перший український джазовий оркестр з’явився в Харкові (1924—1926). Перші джазові клуби відкрилися в Києві в 1962 році. Жанр популярної музики представляють Л. Бондар, Т. Повалій. Творчий напрямок національної рок-музики почався в 70-ті роки. Серед груп, що поєднують «рок» з українськими фольклорними пісенно-танцювальними традиціями, такі, як «Брати Гадюкіни», «ВВ» і багато інших. Популярні співаки, такі як Софія Ротару, Ірина Білик, Іван Попович відомі по всій Україні і за її межами.

Over the centuries the Ukrainian people have created a singular art of music. Folk traditions have preserved to this day original ritual songs, dances and games. The Ukrainian folk vocal heritage boasts a number of lyrical, humorous, patriotic, drinking and children’s songs and romances.  “Kobza”, “bandura”, “sopilka” and others became national musical instruments. At present, Ukraine has six opera houses, three operettas, ten state philharmonic societies, five higher music schools. Among the Ukrainian professional performers are the winners of many international concerts.

Speaking about Ukrainian composers we must mention I. Stravinsky, K. Shymanovsky, S. Prokofiev, and others, who were born in Ukraine. The most important figure of the Ukrainian musical renaissance was Mykola Lysenko, pianist, composer, conductor and folklorist. Among his operas there are the well-known “Taras Bulba” and “Natalka Poltavka”. Ukraine’s first jazz ochestra appeared in Kharkiv (1924—1926). The first jazz clubs opened in Kyiv in 1962. The recorded pop music genre is represented by L. Bondar, T. Povalyi. Creative search in national rock music started in the 70-s. Among the groups combining the “general rock” style with the Ukrainian folk song-and-dance traditions are the Brothers Hadyukin, the “VV” and many others. Pop singers like Sophia Rotaru, Irina Bilyk, Ivan Popovych are known throughout Ukraine and far outside.

Vocabulary:

 • drinking song ['dnrjkirj sarj] — застільна пісня
 • composer [kam'pauza] — композитор
 • conductor [kan'dAkta] — диригент
 • heritage ['hentid3] — спадщина
 • renaissance [ra'neisans] — Відродження
 • to create [kri:'eit] — створювати
 • to preserve [pn'z3:v] — зберігати
 • folk [fauk] — народний
 • philharmonic [,fila:'manik] — музичний
 • to mention ['menfn] — згадувати
 • jazz orchestra ['d3sez 'o:kistra] —
 • джазовий оркестр genre ['d3a:nra] — жанр
 • throughout [0ru:'aut] — повсюди

Questions:

 • What kinds of Ukrainian folk songs do you know?
 • What are Ukrainian musical instruments?
 • Name famous Ukrainian composers.
 • When did the first jazz orchestra appear?
 • What music do you like? Who are your favourite singers?

Понравилось сочинение » Music in Ukraine, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Music in Ukraine.

  
  Наверх