НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

5.06.2010

Рік заснування: 1885. Рівень підготовки: IV. Ректор: Леонід Леонідович Товажнянсь-кий. Адреса: вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата)). Спеціальності: «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (2075 грн.), «Інформаційно-вимірювальні системи» (2075 грн.), «Метрологія та вимірювальна техніка» (2075 грн.), «Радіофізика та електроніка» (1730 грн.), «Системи управління й автоматики» (2075 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн.). Спеціальності: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Оподаткування», «Фінанси».

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (дві вищі освіти) (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата)). Спеціальності: «Менеджмент організацій та правознавство» (денна — 4500 грн., заочна — 2500 грн.), «Переклад та фінанси» (2500 грн.), «Програмне забезпечення автоматизованих систем та фінанси» (2750 грн.).

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн.). Спеціальності: «Економіка підприємства», «Інтелектуальна власність», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Облік та аудит».

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Електричні системи та мережі», «Електричні станції», «Енергетичний менеджмент», «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії», «Техніка та електрофізика високих напруг».

ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Електричні машини та апарати», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електронні системи», «Електропобутова техніка», «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», «Прилади та системи неруйнівного контролю», «Фізична та біомедична електроніка».

ЕНЕРГО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестату); 1730 грн.). Спеціальності: «Гідравлічні та пневматичні машини», «Гідроенергетика», «Енергетичний менеджмент», «Котли та реактори», «Обладнання нафтових і газових промислів», «Теплоенергетика», «Теплофізика», «Турбіни».

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестату)). Спеціальності: «Гідро-аеродина-міка» (2075 грн.), «Динаміка і міцність» (1730 грн.), «Інформатика» (2075 грн.), «Інформаційні технології проектування» (1730 грн.), «Прикладна математика» (2075 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ. Спеціальності: «Адміністративний менеджмент» (прийом в магістратуру) (комплексне тестування; 2075 грн.), «Педагогіка вищої школи» (те саме), «Економічна кібернетика» (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн.), «Інформатика» (те саме), «Інформаційні системи управління і технології» (те саме), «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» (те саме), «Маркетинг» (те саме), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (те саме), «Менеджмент організацій» (те саме), «Переклад» (англійська мова (комплексне тестування), українська мова (тестування), історія України (з атестата); 1980 грн.), «Прикладна математика» (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн), «Психологія» (іспити ті самі; 1980 грн.), «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем» (те саме), «Системний аналіз та управління» (те саме), «Соціальна інформатика» (те саме), «Управління проектами» (те саме), «Фізичне виховання» (те саме).

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн.). Спеціальності: «Відео-, аудіо- та кінотехніка», «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи», «Телекомунікаційні системи та мережі».

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом», «Гідравлічні і пневматичні машини», «Металорізальні верстати та системи», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини й обладнання», «Технологія машинобудування».

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
(математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Обладнання для обробки матеріалів тиском», «Обладнання ливарного виробництва», «Прикладне матеріалознавство», «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
(математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 2075 грн.). Спеціальності: «Динаміка і міцність», «Електричні системи і мережі», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електронні системи», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання», «Технологія машинобудування».

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН: (хімія (тестування), українська мова (тестування), математика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Технічна електрохімія», «Хімічна технологія неорганічних речовин», «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів», «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі».

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН: (хімія (тестування), українська мова (тестування), математика (з атестата)). Спеціальності: «Біо-технологія біологічно активних речовин» (2075 грн.), «Промислова біотехнологія» (те саме), «Технологія органічних речовин» (1730 грн.), «Технологія бродильних виробництв та виноробства» (2075 грн.), «Технологія жирів та жирозамінників» (те саме), «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» (1730 грн.), «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» (те саме).

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Автомобілі та автомобільне господарство», «Військові гусеничні та колісні машини», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Електричний транспорт», «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Інформаційні технології проектування», «Колісні та гусеничні транспортні засоби», «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); денна — 2075 грн., заочна — 930 грн.). Спеціальності: «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Облік та аудит» (тільки заочна форма навчання).

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.). Спеціальності: «Кріогенна техніка і технологія», «Нетрадиційні джерела енергії», «Техніка та електрофізика високих напруг», «Фізичне матеріалознавство».

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. Спеціальності:
«Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом» (хімія (тестування), українська мова (тестування), математика (з атестата); 1730 грн.), «Екологія та охорона навколишнього середовища» (іспити ті самі; 2075 грн.), «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (хімія (тестування), українська мова (тестування), математика (з атестата); 1730 грн.), «Обладнання переробних і харчових виробництв» (те саме), «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (те саме), «Технологія переробки полімерів» (математика (тестування), українська мова (тестування), фізика (з атестата); 1730 грн.), «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» (те саме).

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ», тогда жми кнопку

  • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ».

    
    Наверх