НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3.06.2010

Рівень підготовки: IV. Ректор: Михайло Захарович Згуровський. Адреса: вул. Політехнічна, 14, корп. 16, м. Київ, 03056.

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Інформаційно-вимірювальні системи», «Літаки та гелікоптери», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Системи керування літальними апаратами і комплексами».

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ: (комплек сне тестування: математика, хімія, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», «Промислова біотехнологія».

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальності: «Видавнича справа та редагування» (комплексне тестування: українська мова та література, тестування: іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)), «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література), «Менеджмент організацій» (комплексне тестування: математика, економічна та соціальна географія України, тестування: українська мова та література), «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» (малюнок (натура, натюрморт та композиція), українська мова та література (тестування)), «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси» (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література), «Технологія друкових видань» (іспити ті самі), «Технологія розробки, виготовлення та оформлення паковань» (іспити ті самі).

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Електричні машини і апарати», «Електричні системи та мережі», «Електричні станції», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Нетрадиційні джерела енергії», «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії», «Техніка і електрофізика високих напруг».

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Акустичні засоби та системи», «Виробництво електронних засобів», «Відео-, аудіо- та кінотех-ніка», «Електронні прилади та пристрої», «Електронні системи», «Інформаційні технології проектування», «Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати», «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Фізична та біомедична електроніка».

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Зварювальні установки», «Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій», «Технологія та устаткування зварювання».

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Композиційні та порошкові матеріали, покриття», «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», «Металознавство», «Спеціальна металургія», «Фізичне матеріалознавство».

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальності: «Автоматизоване управління технологічними процесами» (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література), «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (іспити ті самі), «Обладнання лісового комплексу» (іспити ті самі), «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (комплексне тестування: математика, хімія, тестування: українська мова та література). «Екологія та охорона навколишнього середовища» (іспити ті самі), «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини» (іспити ті самі).

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ. Спеціальність: «Переклад» (іноземна мова (англійська, німецька, французька) (комплексне тестування), українська мова та література (твір)).

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: (математика (комплексне тестування), економічна та соціальна географія України (комплексне тестування), українська мова та література (тестування)). Спеціальності: «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій», «Міжнародна економіка». ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА. Спеціальність: «Правознавство» (основи правознавства України (комплексне тестування), українська мова та література (тестування)).

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ:
(комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Комп’ютерні системи та мережі», «Прикладна математика», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи».

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Лазерна та оптоелек-тронна техніка», «Медичні прилади та системи», «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», «Прилади та системи неруйнівного контролю», «Прилади точної механіки», «Технологія приладобудування».

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Виробництво електронних засобів», «Електронна побутова апаратура», «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси», «Радіотехніка».

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ: (комплексне тестування: людина і світ, історія України, українська мова та література (твір)). Спеціальності: «Адміністративний менеджмент», «Соціальна робота».

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Атомна енергетика», «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Котли та реактори», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Теплові електричні станції», «Теплоенергетика», «Теплофізика».

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Математика», «Фізика».

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ. Спеціальності:
«Фізична реабілітація» (загальна фізична підготовка (нормативи) (від складання нормативів (за винятком нормативу з плавання) звільняються заслужені майстри спорту, майстри міжнародного класу та майстри спорту), біологія (тестування), українська мова і література (тестування)), «Фізичне виховання» (денна: загальна фізична підготовка (нормативи) (від складання нормативів (за винятком нормативу з плавання) звільняються заслужені майстри спорту, майстри міжнародного класу та майстри спорту), біологія (тестування), українська мова і література (тестування), заочна: загальна фізична підготовка (нормативи) (від складання нормативів (за винятком нормативу з плавання) звільняються заслужені майстри спорту, майстри міжнародного класу та майстри спорту), біологія (тестування), українська мова і література (тестування)).

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: (комплексне тестування: математика, хімія, тестування: українська мова та література). Спеціальності: «Технічна електрохімія», «Технологія переробки полімерів», «Хімічна технологія неорганічних речовин», «Хімічна технологія органічних речовин», «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальність: «Інформаційні управляючі системи та технології» (комплексне тестування: математика, хімія, тестування: українська мова та література).

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Спеціальності: «Інформаційні мережі зв’язку», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Технології та засоби телекомуні-кацій». Вступні іспити на всі cпеціальності: комплексне тестування: математика, фізика, тестування: українська мова та література.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ , тогда жми кнопку

  • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

    
    Наверх