НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

5.06.2010

Рік заснування: 1922. Рівень підготовки: IV– III. Ректор: Василь Арсентійович Гурин. Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33000.
ФАКУЛЬТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Спеціальності: «Водопостачання та водо-відведення» (денна — 2080 грн., заочна — 1040 грн.), «Гідромеліорація» (те саме), «Теплогазопостачання та вентиляція» (денна — 2775 грн., заочна — 1385 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ. Спеціальності: «Гідроенергетика» (2080 грн.), «Гідротехнічне будівництво» (денна — 2080 грн., заочна — 1040 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА. Спеціальності: «Економіка підприємства» (денна – 3470 грн., заочна — 1735 грн.), «Облік та аудит» (денна — 3885 грн., заочна — 1940 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ. Спеціальності: «Менеджмент організацій» (денна — 3470 грн., заочна — 1735 грн.), «Управління персоналом і економіка праці» (те саме), «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» (денна — 3050 грн., заочна — 1525 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА КОМП’Ю-ТЕРНОІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ. Спеціальності: «Автоматизоване управління технологічними процесами» (денна — 2775 грн., заочна — 1385 грн.), «Прикладна математика» (тільки денна форма навчання — 3270 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Спеціальності: «Агрохімія і ґрунтознавство» (денна – 2360 грн., заочна — 1180 грн.), «Водні біоресурси»
(те саме), «Екологія та охорона навколишнього середовища» (денна — 3050 грн., заочна — 1525 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ГЕОІНФОРМАТИКИ. Спеціальності:
«Геоінформаційні системи і технології» (3050 грн.), «Землевпорядкування та ка-дастр» (денна — 3050 грн., заочна — 1525 грн.).

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ. Спеціальності: «Автомобільні дороги та аеродроми» (денна — 2360 грн., заочна — 1180 грн.), «Промислове та цивільне будівництво», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Міське будівництво і господарство» (денна — 2775 грн., заочна — 1385 грн.), «Архітектура будівель і споруд» (3670 грн.).

МЕХАНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Спеціальності:
«Автомобілі та автомобільне господарство» (денна — 3050 грн., заочна — 1525 грн.), «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» (денна — 2360 грн., заочна — 1180 грн.), «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» (те саме), «Розробка родовищ корисних копалин» (денна — 2080 грн., заочна — 1040 грн.), «Теплоенергетика» (денна — 2775 грн., заочна — 1385 грн.).

Е-mail: [email protected]
Приймальна комісія: (0362) 22-12-59.

Понравилось сочинение » НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, тогда жми кнопку

  • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

    
    Наверх