Прийом документів на перший курс навчання за програмами ВНЗ

4.05.2010

Кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію вищого навчального закладу за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом. Строки прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу з урахуванням нижчезазначеного.

Прийом документів на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра денної форми навчання закінчується:

 • 20 червня – у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
 • 8 липня — у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;
 • 15 липня — в інших вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • 22 липня — у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.
 • Вступні випробування на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра денної форми навчання проводяться:
 • з 1 липня — у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом;
 • з 9 липня — у вищих навчальних закладах, яким надано статус національних;
 • з 16 липня — в інших вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • з 23 липня — у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації.

Зарахування на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра денної форми навчання проводиться:

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, — не пізніше 16 липня;

до вищих навчальних закладів, яким надано статус національних, — не пізніше 1 серпня;

до інших вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації — не пізніше 5 серпня;

до вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації — не пізніше 10 серпня.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводиться до 5 серпня. Прийом документів та проведення вступних випробувань на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування здійснюється не пізніше 30 серпня.

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва (вечірнє, заочне, дистанційне, екстернат), а також на напрями підготовки (спеціальності) «мистецтво», «архітектура» встановлює вищий навчальний заклад. Зарахування проводиться не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.95 № 340 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.96 за № 1/1026.

Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу,

у якій вказують напрям підготовки (спеціальність — у разі вступу на спеціальності ме

дичного та ветеринарно-медичного спрямувань або на навчання за програмами молод

шого спеціаліста, спеціаліста, магістра), форму та джерела фінансування навчання.

Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з 1 січня до 1 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт по команді з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

До заяви вступник додає:

 • -          документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту), за особистим вибором оригінал або його завірену ксерокопію;
 • -          медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • -          6 фотокарток розміром 3×4 см.
 • -          сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

Усі ксерокопії завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто. Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих на

вчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому

навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення

списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням,

а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освіту, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » Прийом документів на перший курс навчання за програмами ВНЗ, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Сочинения на английском языке

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Прийом документів на перший курс навчання за програмами ВНЗ.

  
  Наверх