Принцип системи зовнішнього оцінювання

5.05.2010

Тест — сукупність тестових завдань, підібраних за певними правилами для вимірювання певної властивості передбачає проведення тестування з певного предмета одночасно по всій країні, без перерви, у формі письмового тестування, з дотриманням однакових вимог і умов для всіх його учасників. Тестове завдання — це найменша одиниця тесту. Тест включає не менше, ніж півсотні запитань, які називаються тестовими завданнями. З кожного предмета їх кількість різна. До тесту входять переважно закриті тестові завдання з відповідями на вибір. Імовірність вгадати правильну відповідь навмання теоретично складає приблизно 20%.

Закрите тестове завдання передбачає вибір правильних відповідей серед запропонованих. Наявні й формати завдань, в яких немає готових відповідей (відкриті тестові завдання), наприклад, власне висловлювання, аналіз тексту чи завдання з обґрунтуванням. У таких випадках вгадати практично неможливо. Розробляють тести незалежні фахівці, які проходять спеціальну підготовку в Українському центрі оцінювання якості освіти і яких Центр контролює. Тести, за якими проводять оцінювання у різних регіонах і пунктах України, мають однаковий рівень, відповідають шкільній програмі, містять завдання від легких до складних і використовуються для відбору до ВНЗ за умови високого конкурсу.

Відкрите тестове завдання передбачає, що відповідь екзаменований надає самостійно, запропонованих варіантів відповідей немає. Тест забезпечує учневі конфіденційність та максимальну об’єктивність, тому що закриті тестові завдання перевіряються за допомогою комп’ютерної обробки бланків і виключають суб’єктивну оцінку будь-кого з екзаменаторів. Незалежні екзаменатори — фахівці з різних предметів, які не мають відношення до окремого учасника зовнішнього оцінювання.

Максимально захищеною є також система перевірки частини тестів з української мови та математики, що складається з відкритих запитань. Вона перевірятиметься незалежними екзаменаторами, двічі кожен бланк. Причому роботи з Києва можуть перевірятися у Харкові чи у Львові і навпаки. Якщо оцінки не збігатимуться, бланк перевірить старший екзаменатор, який вибере об’єктивніший результат. Тільки ці фахівці матимуть доступ до робіт, причому кожен – лише до окремих робіт, які він перевіряє, та тільки до тієї частини, за яку відповідає. Кожен експерт з відкритих завдань перевіряє тільки йому надані бланки і не має права перевіряти роботи іншого екзаменатора. Навіть на стадії створення тестів жодна людина не має доступу до цілого матеріалу, бо, згідно з технологією, він складається кількома особами з інформації, поданої з різних джерел. Обмежений доступ до робіт із закритими запитаннями мають відповідальні за комп’ютерну обробку бланків. Усі причетні до підготовки матеріалів тестування несуть правову відповідальність за нерозголошення інформації.

Під час тестування використовуються спеціальні бланки для відповідей установленого зразка, які не мають ніяких візуальних цифрових позначень, крім унікального штрих-коду. Штрих-код зчитує спеціальний сканер, чим забезпечується анонімність.

Без відома учня розголошення його персональних даних неможливе, до робіт ні вчителі, ні представники ВНЗ не матимуть доступу на жодному з етапів іспиту. Викладач, який перевіряє роботу, не знає, кому вона належить, бо на бланку немає жодних позначень, крім штрих-кода. Номер результату видає комп’ютерна програма, розкодування відбувається в присутності комісії і одразу протоколюється. Комісія складається з незалежних інструкторів та екзаменаторів – фахівців, які не мають відношення до кожного окремо взятого учасника. Вони не мають відношення до закладу, де навчається той, хто проходить тестування, і до закладу, де він продовжить навчання. Захисту підлягає також уся інформація щодо програмного забезпечення, виключаються будь-які можливі маніпуляції з кодами.

Після того, як нормативний час тестування закінчиться, роботи учасників по всій країні збираються, запаковуються у секретні пластикові пакети і спецзв’язком,

Спецзв’язок — державне охоронне підприємство, створене для забезпечення доставки матеріалів щодо зонішнього оцінювання з дотриманням секретності.

що гарантує цілісність пакетів та їх вмісту, відправляються до Києва. Пакет вважають не-ушкодженим, якщо з одного боку (там, де нанесено лінію розрізу) він суцільний, а з решти боків є смуга з написом: «Український центр оцінювання якості освіти». Відсутність такої смуги хоча б в одному з указаних місць пакета свідчить про те, що його незаконно відкрили до тестування, а потім запаяли і принесли в аудиторію.

В Українському центрі оцінювання якості освіти у Києві роботи учасників тестування реєструються, скануються і передаються незалежним екзаменаторам. Роботи, зібрані по всій країні, розподіляються між екзаменаторами філіалів Українського центру оцінювання якості освіти, розміщених у різних містах. Кожен учасник може ідентифікувати свій результат за власним номером у списках, що надаються школам, і вирішити, повідомляти свою оцінку дирекції школи чи ні. За неправильну відповідь учасник отримує нульовий результат. Учасник зовнішнього оцінювання, який порушить правила проходження випробування, наприклад, скористається мобільним телефоном, змушений буде залишити аудиторію. Причому результати його тесту будуть підраховані по тих запитаннях, на які він встиг відповісти до порушення.

Кожному завданню залежно від складності присвоєно певну кількість «робочих тестових балів», які потім стандартизуються за певною шкалою. Заступник директора УЦОЯО Леонід Середа зазначив, що бали за цією шкалою дають змогу визначити не те, хто скільки знає, а хто з випускників знає більше, хто менше.

Оскільки в Україні застосовуються різні шкали (5-, 12-, 20-бальні тощо),то існуватиме певний алгоритм переведення результатів зовнішнього оцінювання у будь-яку шкалу ВНЗ. Якщо схему переведення в приймальних комісіях ВНЗ не погоджено з Українським центром оцінювання якості освіти або ж наявні інші порушення, про це слід повідомити на спеціально відкриту гарячу лінію Міністерства освіти і науки України. Усі вищі навчальні заклади зобов’язані зараховувати результати зовнішнього оцінювання, а також вивісити схему переведення результатів зовнішнього оцінювання у шкалу результатів, прийняту в цьому навчальному закладі. Така схема, погоджена з Центром тестування і затверджена печаткою Українського центру оцінювання якості освіти, має захищати абітурієнтів, які принесли свої результати із зовнішнього оцінювання, від дискримінації.

Учасникам тестування необхідно знати деякі організаційні процедури. На місці проведення тестування слід з’явитися щонайменше за 30 хвилин до початку. Дітей з віддалених районів в областях до пунктів тестування довозитимуть автобусами. Якщо учень спізниться на початок тестування, він не допускається до тестування.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » Принцип системи зовнішнього оцінювання, тогда жми кнопку

  • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: Принцип системи зовнішнього оцінювання.

    
    Наверх