Товары

Protection of Environment in the USA

20.04.2010

Проблемі забруднення навколишнього середовища приділяється багато уваги в США. Різні вчені і товариства по захисту навколишнього середовища, такі як Товариство захисту живої природи, намагаються поліпшити ситуацію.

Рівень збитку, нанесеного лісам у США, дуже високий. Будівництво нових доріг і потреба в деревині вплинули на вирубку великих лісових масивів. У  результаті деякі рідкісні види тварин і рослин можуть зникнути. Наприклад, тихоокеанський тисс, що містить речовини, що лікують рак. Американських учених також хвилює проблема глобального потепління клімату.

Багато уваги приділяється дослідженням у цій галузі. Глобальне потепління — це результат забруднення повітря різними газами. Разом з газами, що руйнують озоновий шар, воно впливає на погоду. Багато американських університетів досліджують ці проблеми. Забруднення озера Ері, одного з Великих озер, і проблема кислотних дощів, що загрожують багатьом лісам, спонукало засоби масової інформації почати кампанію проти промислового забруднення. Усі штати прийняли власні закони; у деяких заборонене використання одноразових пляшок, в інших — використання фосфатів у милі, або викиди промислових відходів. До 1986 року паління в громадських місцях було обмежене. Існують також громадські організації, чиєю метою є привернення суспільної уваги до найважливіших проблем охорони навколишнього середовища. Деякі з них, наприклад, «Друзі Планети», публікують матеріали про те, як захистити моря від забруднення. Організація Грінпіс, заснована в 1971 році, одна з ведучих організацій по охороні навколишнього середовища в США й у світі. Її численні акції протесту проти забруднення води і повітря, її програма «Вода для життя», почата в США, допомагають нашій планеті вижити. Суспільна увага до проблем навколишнього середовища стала частиною американського життя.

Wilderness Society, try to improve the situation. The level of damage to the forests in the USA is really high. The construction of new roads and the need of wood influenced the cuttings of large areas of forest. As a result some rare species of animals, and some plants can disappear. For example, the pacific yew, containing a cancer-fighting compound. American environmentalists are also disturbed by the problem of global warming. They pay much attention to the research in this sphere.

Global warming is the result of air pollution by different gases. Together with the gases, destroying the ozone layer, it influences the patterns of weather. Many USA universities investigate these problems. The pollution of Lake Erie, one of the Great Lakes, and the problem of acid rains that threatened many forests, made the media start a campaign against industrial pollution. All of the states have adopted their own laws; some banned throw-away bottles, or use of phosphates in soaps, or industrial dumping of wastes. By 1986 smoking in public had been restricted. There also exist public societies, whose aim is to attract public’s attention to the most important environmental problems.

Some of them, for example, “Pals of the Planet”, publish the materials of how to save the seas from pollution. The “Greenpeace” organization, which appeared in 1971, is one of the leading environmental organizations in the USA and in the world. Its numerous actions of protest against water and air pollution, its programme “Water for Life”, started in the USA, help our planet to survive. Public attention to the problems of pollution has now become a part of American life.

Vocabulary:

 • to disappear [,disa'pia] — зникати
 • yew [ju:] — тис
 • to threaten ['0retan] — загрожувати
 • to survive [sa'vaiv] — виживати

 

Questions:

 • What are American specialists concerned about?
 • What is the level of damage to the forests in the USA?
 • Do American environmentalists pay much attention to the research in the problem of global warming?
 • What have all of the states adopted?
 • Has the problems of pollution become a part of American life? What can you say about it?

 

Понравилось сочинение » Protection of Environment in the USA, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Protection of Environment in the USA.

  
  Наверх