Система освіти в Україні та навчання іноземних мов

18.06.2011

З перетворенням України на самостійну державу виникла потреба у роз­будові системи освіти. З цією метою розроб­лена цілісна державна національна програма «Освіта», головною метою якої є визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, форму­вання інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

У програмі «Освіта» і «Національній доктрині»визначені напрями та головні шляхи реформування освіти. До основних Принципів освіти Відносять:

Пріоритетність освіти

Демократизацію освіти

Гуманізацію освіти

Гуманітаризацію освіти

Національну спрямованість освіти

Відкритість системи освіти

Безперервність освіти

Нероздільність навчання і виховання

Багатокультурність та варіативність освіти.

Названі принципи державної освітньої політики зумовили і необхідність

Реформування системи навчання Іноземних мов: переглядається структура сту­пенів навчання; оновлюється зміст навчання іноземних мов і зміст виховання засобами іноземної мови; створюються авторські програми та альтернативні підручники з іноземних мов; реалізується інтеграція у світові заклади освіти, пов;язані з навчанням іноземних мов; забезпечується безперервність Навчання Іноземної мови; створюються умови для варіативності форм навчання іноземної мови тощо.

Понравилось сочинение » Система освіти в Україні та навчання іноземних мов, тогда жми кнопку

  • Рубрика: Сочинения на английском языке

  • Самые популярные статьи:    Домашнее задание на тему: Система освіти в Україні та навчання іноземних мов.

    
    Наверх