Твір з англіської мови The Colonies. Колонії

13.12.2009

Європейці прибували в Новий Світ з багатьох причин. Деякі, як Колумб, їхали в пошуках нових торгових шляхів, інші шукали свою долю, багато хто були місіонерами, що хотіли обернути корінних американців у свою віру. Найбільш відомими поселенцями були пілігрими. Пілігрими приїздили в пошуках релігійної волі.

Вони заснували Плимутську колонію в Массачусетсі в 1620 р. Пілігрими походять з Англії. Подорож через океан була жахливо неприємною. У них було мало їжі і свіжої води. Вони прибули на північний схід Аме-рики на борту «Мейфлауер» (Травнева квітка) узимку 1620 р. Пілігрими училися у корінних американців, як жити в цьому Новому Світі. У корінних американців був ритуал віддяки природі за їжу, що вони одержали від врожаю. У наші дні американці продовжують святкувати День віддяки зі своїми родинами і друзями.

Були також і інші релігійні групи, такі як квакери, що заснували колонію Пенсільванію. Інша група — шейкери, знамениті своїми прекрасними роботами з дерева, і ірландські католики, що оселилися в колонії Мериленд.

European people came to the New World for many reasons. Some, like Columbus, came looking for new trade routes, others were seeking fortune, many of them were missionaries who wanted to convert the Native Americans. The most well-known first settlers were the Pilgrims. The Pilgrims came seeking religious freedom. They founded the Plymouth colony in Massachusetts in 1620. The Pilgrims originated from England. The trip across the ocean was terribly unpleasant. They had little food and fresh water. They arrived at the Mayflower in the winter of 1620, in the north east of America. The Pilgrims learned from the Native Americans how to live in this New World.The Native Americans had a ceremony thanking nature for the food they received from the harvest. Today Americans continue to celebrate Thanksgiving with their family and friends. There were also other religious groups, such as the Quarkers, who founded the colony Pennsylvania. Other group is the Shakers, known for their beautiful wood work, and the Irish Catholics who settled in the colony of Maryland.

 Vocabulary:

 • trade [treid] — торговельний          
 • Native Americans ['neitiv a'menkanz] — корінні американці
 • Plymouth ['phma0] — Плімут
 • fortune [fo:t[n] — доля          
 • Quarkers ['kwo:kaz] — квакери
 • harvest ['ha:vist] — врожай   
 • Irish Catholics ['airif 'kse0aliks] — ірландські католики
 • religious [ri'hd3as] — релігійний      
 • convert [kan'v3:t] — тут: обернути

Questions:

 • Who were the first settlers?
 • Where did the Pilgrims come from?
 • What did they seek in the New World?
 • What colony was founded by the Pilgrims?
 • What were other religious groups who came to the New World?

Понравилось сочинение » Твір з англіської мови The Colonies. Колонії, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Твір з англіської мови The Colonies. Колонії.

  
  Наверх