Товары

Українська діаспора. The Ukrainian Diaspora

7.01.2010

Термін «діаспора» означає тих українців, що проживають за кордоном. У даний час кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українського походження (майже 2 мільйони) живе в США; один мільйон людей живе у Канаді і півмільйона живе в Польщі та Румунії. Українські іммігранти також живуть у Бразилії, Аргентині, Чехії, Словаччині, Югославії, Франції, Австралії, Австрії, Угорщині, Голландії, Новій Зеландії й інших країнах.

Українська еміграція почалася вже на початку 18 сторіччя, коли кілька дюжин послідовників Мазепи емігрували у Францію. Пізніше частина запорізьких козаків, що переслідувалися російським урядом, переселилася за Дунай. Але дійсно масова еміграція з України почалася у другій половині 19 сторіччя. Ця перша хвиля еміграції була викликана головним чином економічними причинами. Друга хвиля еміграції з України почалася після Громадянської війни 1918—1920 рр. у Росії. Вона була зумовлена як політичними, так і економічними причинами. Третя хвиля еміграції була викликана Другою світовою війною і включала українців, звільнених військами союзників з фашистських трудових таборів, залишків дивізії СС «Галичина» і Української повстанської армії. На сьогодні ми є свідками четвертої хвилі еміграції з України, викликаної серйозною економічною ситуацією в країні. Зараз у Великобританії живе приблизно 30 000 українців. Головним чином вони проживають у таких містах, як Манчестер, Нотингем і Ковентрі.

The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives beyond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada and half a million live in Poland and Romania. The Ukrainian immigrants also live in Brazil, Argentina, Czechia, Slovakia, Yugoslavia, France, Australia, Austria, Hungary, Holland, New Zealand and other countries. The Ukrainian emigration started as early as the beginning of the 18th century when several dozens of Mazepa’s followers emigrated to France. Later on a part of Zaporizhian Cossacks, who were persecuted by the Russian government, settled beyond the Danube.

But actually mass emigration from Ukraine began in the second half of the 19th century.

This first wave of emigration was caused mainly by economic reasons. The second wave of emigration from Ukraine began after the Civil War of 1918—1920 in Russia. It was caused by both political and economic reasons. The third wave of emigration was caused by the Second World War and included the Ukrainians, liberated by the Allied troops from the fascist labour camps, and the rests of the division SS “Galychyna” and Ukrainian Rising Army. Nowadays we witness the fourth wave of emigration from Ukraine, which is being caused by the grave economic situation in the country. There are about 30 000 Ukrainians living in Great Britain now. Mostly they reside in such cities as Manchester, Nottingham and Coventry.

Vocabulary:

 • immigrant [Emigrant] — іммігрант
 • emigrant ['emigrant] — емігрант (той, хто виїжджає з країни)
 • dozen [dAzn] — дюжина
 • follower ['falaua] — послідовник
 • to persecute ['p3:sikju:t] —
 • переслідувати (за переконання)
 • to reside [ri'said] — проживати
 • to witness ['witnas] — бути свідком
 • grave [greiv] — серйозний, важкий, погрозливий
 • Allied troops ['selaid tru:ps] — війська союзників
 • Ukrainian Rising Army [ju:'kremian'raizirj 'a:mi] — Українська повстанська армія (УПА)

Questions:

 • What does the term “Diaspora” mean?
 • What countries do the Ukrainians live now in?
 • When did the Ukrainian emigration to other countries start?
 • How many waves of the Ukrainian emigration have there been?

 

Понравилось сочинение » Українська діаспора. The Ukrainian Diaspora, тогда жми кнопку

 • Рубрика: Шкільні твори з англійської мови

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Українська діаспора. The Ukrainian Diaspora.

  
  Наверх