Які ж запитання пропонувалися минулого року?

31.05.2010

Мова художньої літератури вбирає в себе духовні цінності народу, сприяє закріпленню багатовікової суспільної мовної практики українського народу, збагачує її виразовими засобами, шліфує літературні норми. Які функціональні стилі мовлення поєднано в тексті? Опорні слова: публіцистичний, науковий. У тексті поєднано публіцистичний і науковий стилі. На публіцистичний стиль вказує популярний виклад фактів, агітаційно-пропагандистська спрямованість; доступність, яскравість і чіткість викладу. Наявність науково-термінологічної лексики (лексико-фразеологічні шари, орфоепічні і граматичні норми тощо) вказує на науковий стиль.

Як бачите, дане завдання має на меті перевірити вміння випускників середніх шкіл працювати з текстом, знаходити в ньому відповіді на поставлені запитання. Саме такі навички необхідні кожному в майбутньому. Слід зважити на те, що вашій увазі запропоновано лише невеликий уривок тексту.

Розповімо про них детальніше, адже це дає нам нагоду на конкретних прикладах показати, яких саме помилок припускалися учасники тестування 2010 р., що дасть можливість уникати їх у майбутньому.

Традиційно першим було запитання: «До якого стилю мовлення належить текст? Свою відповідь обґрунтуйте». Зрозуміло, що воно вимагало вміння розрізняти основні стилі мовлення. Типові помилки: учні плутали художній і публіцистичний стилі (забували, що публіцистичний стиль не заперечує вживання образної лексики та тропів), не могли навести достатньо переконливих аргументів для обґрунтування відповіді.

Друге запитання «Яка думка об’єднує перший і третій абзаци?» передбачало вміння вдумливо читати, аналізувати та зіставляти прочитане.

Третє запитання звучало так: «Спираючись на зміст 4, 5, 6, 7 абзаців, назвіть найсуттєвіше у світоглядах Дон Кіхота та Санчо Панси». Зверніть увагу! Відповідь слід було шукати в конкретних абзацах запропонованого тексту, але далеко не всі упоралися з цим завданням. А деякі, не розрізняючи героїв, визначали риси не кожного героя зокрема, як передбачалося, а об’єднували їх у єдине ціле, що, безперечно, було неправильним.

Відповіді на наступні запитання так само слід було шукати саме в тексті, який пропонувався учасникам експерименту. Деякі учасники тестування чомусь вирішили, що досить списати окремі речення з тексту… Але ж ставилося завдання не зробити конспект зі статті, а, спираючись на текст, дати свої відповіді на поставлені запитання.

Найважчим же виявилося останнє, шосте завдання: «Сформулюйте й запишіть своїми словами проблему, метафорично виражену Гейне так: «Але дивна річ: на всіх життєвих дорогах мене переслідували захмарні тіні худющого лицаря та його опецькуватого зброєносця, а особливо коли я зупинявся на небезпечному перехресті… Праворуч був Дон Кіхот з Ламанчі на своєму абстрактному Росінанті, а ліворуч — Санчо Панса на своєму позитивному віслюкові». Як бачите, дане завдання вимагало знань, які формуються на уроках літератури, адже потрібно визначити проблему — проблему вибору між ідеальними уявленнями та реальним життям, високими мріями та здоровим глуздом.

Повна і грамотна відповідь на кожне із запитань оцінювалася в 1 бал, часткова — у 0,5 бала. Цього ж року передбачається дещо вдосконалити шкалу оцінювання, і, можливо, що повна і правильна відповідь оцінюватиметься у два бали, а часткова — в один. Щоб краще підготуватися до відповідей на питання, зверніться до матеріалів, поданих у Додатку №3.

Зверніть увагу! Тільки

 • •          ЙДЕТЬСЯ, МОВИТЬСЯ, а не іде мова;
 • •          КОНСТАТУВАТИ, а не констатувати;
 • •          ПРИВЕРТАЄ УВАГУ, а не користується увагою;
 • •          ЙДЕТЬСЯ ПРО, а не говориться про, мається на увазі;
 • •          Висловлювання МІСТИТЬ твердження, а не має чи у висловлюванні міститься твердження;
 • •          ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ чітко, а не передає думки чітко;
 • •          Слова МОЖНА ПОЧУТИ, а не зустрічаються.

Третє завдання передбачає написання власного висловлювання. Учасникам тестування буде запропоновано сформулювати тезу на підтвердження чи спростування поданої думки когось із відомих людей і навести два-три переконливих докази як аргументи.

На що слід звертати увагу, готуючись до подібних завдань?

По-перше, будь-яке письмове висловлювання повинно мати цілком чітку композицію: вступ, основна частина, висновок. Зміст висловлювання має відповідати запропонованій темі — у минулому році учасники тестування повинні були розкрити суть явища донкіхотства. Причому, зверніть увагу, тема звучала так: «Донкіхотство — це вибір

 сильних?». На кінці теми стоїть знак питання, що дає простір для думки, можливість висловити своє ставлення до донкіхотства (учні могли погоджуватися із думкою, винесеною в назву, розкриваючи і аргументуючи її, могли заперечувати її чи висловити своє розуміння цього явища.

Єдине, чого не слід було допускати — це відхилення від теми. Адже не можна зарахувати як відповідь розповідь про власну історію кохання чи про думки з приводу майбутньої професії. Як це стосується явища, про яке йдеться в темі? Звичайно, подібні висловлювання вважаються такими, що не стосуються теми і не оцінюються.

Але й просто згадати героя Сервантеса та донкіхотство — замало. Запам’ятайте: будь-яке висловлювання має бути повністю підпорядковане головній думці, відповідати обраному типу мовлення. У даному випадку йшлося про твір-роздум, а отже його будова мала відповідати схемі: теза — аргументи —  висновок.

Нагадуємо, що надалі планується у третьому відкритому завданні пропонувати не твір, а власне висловлювання. Звертаємо увагу на те, що письмове висловлювання від твору відрізняється перш за все меншим обсягом і простішою композицією, проте все сказане у попередніх абзацах цілком стосується і вимог до письмового висловлювання. Більше того, умова завдання вимагатиме саме сформулювати тезу і навести аргументи на її користь. І звичайно ж, закінчуючи, слід обов’язково зробити висновок.

Переважна більшість випускників шкіл, які проходити тестування торік, показали повне невміння робити доречні посилання на текст. Одні вважали за посилання списування окремих фрагментів з тексту, інші — обмежувалися згадуванням назви роману Сервантеса, вважаючи це вже посиланням чи, можливо, навіть використанням прикладів з художньої літератури тощо.

Що ж може вважатися посиланням? Це опора на текст, звертання до авторських тверджень, полеміка з ним тощо (на думку автора, як зазначає автор, погоджуючись з автором…, не можу погодитися з автором, який стверджує, що… і т. ін.). Сказане вище стосується й цитування та використання прикладів із життя. Адже цитата з художнього твору чи випадок із життя має стати ще одним аргументом на користь вашої думки, розкрити чи підтвердити її, бути доречним, не кажучи вже про те, що цитата має бути відтворена правильно, точно зазначено її авторство.

Не може зараховуватися як використання прикладів з художньої літератури перелік письменників. Недоречним є твердження, що всі українські письменники віддавали своє життя за незалежність України чи свій народ, оскільки воно є занадто узагальненим і далеким від істини.

Страницы: 1 2

Понравилось сочинение » Які ж запитання пропонувалися минулого року?, тогда жми кнопку

 • Рубрика: ВУЗы, институты, техникумы и университеты для Абитуриента

 • Самые популярные статьи:  Домашнее задание на тему: Які ж запитання пропонувалися минулого року?.

  
  Наверх